"Новоград-Волинське вище професійне училище"

Категорії розділу
Категорії каналів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 295
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила

прийому на навчання

в ДНЗ „Новоград – Волинське вище  професійне училище”

на 2018 календарний рік

(розроблені у відповідності до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355).

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014}

 

І. Загальна частина.

1.1. В ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” (далі училище) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які мають базову загальну середню освіту (9 класів загальноосвітнього навчального закладу) та повну загальну середню освіту (11 класів загальноосвітнього навчального закладу).

1.2. Громадяни України при вступі до училища користуються рівними правами на здобуття освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання.

Обмеження допускається за медичними і віковими показниками та показниками професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України.

1.3.Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо- кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, передбачених Бюджетним кодексом України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом  на навчання до училища  здійснює приймальна комісія.

2.2 .Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; організовує роботу з комплектування навчальних груп, враховуючи здібності, нахили, стан здоров’я та професійну придатність вступників, вирішує інші питання, пов’язані з прийомом на навчання; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб.

2.4. Правила прийому до вищого професійного училища  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,   інформаційні стенди, розміщуються на сайті навчального закладу. 

2.5. Прийом на навчання юнаків та дівчат у 2018 році здійснюється за професіями, на які Міністерство освіти і науки України надало ліцензію про право навчання, а саме:

На базі 9-ти класів:

(термін навчання 3 роки)

 • Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Опоряджувальник будівельний (штукатур, лицювальник-плиточник, маляр)  - плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Кравець, вишивальник  -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Перукар (перукар-модельєр), візажист  -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.
 • Столяр будівельний, різьбяр по дереву та бересту – плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 45 чол.

На базі 11-ти класів:

(термін навчання – 1,5 роки)

 • Опоряджувальник будівельний  (штукатур, лицювальник-плиточник, маляр)  -  плановий обсяг-27 чол.,  ліцензійний обсяг  - 30 чол.

Учні училища, що навчаються за державним або регіональним замовленням, забезпечуються стипендією, згідно Положення про стипендіальне забезпечення, у відповідності до вимог Постанови КМ України №1050 від 28.12.2016 р. та одноразовим харчуванням (в межах кошторисного фінансування). Іногороднім учням на період навчання надається гуртожиток безкоштовно.

Термін навчання – 3 роки на базі 9 класів; 1,5 року на базі 11-ти класів. Форма навчання - денна.

Приймальна комісія працює з 01.06.18р. та завершує свою роботу 17 серпня 2018 року,  при умові виконання регіонального  замовлення.

2.6. Вікові та статеві обмеження згідно державних стандартів.

2.7. Медичні обмеження у відповідності до обраної професії.

ІІІ. Документи для вступу

 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до навчального закладу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), (паспорт);

- документ про освіту (оригінал );

- медичні довідки за формою, установленою чинним законодавством (форма 086 – О; 0-63 ) (оригінал або їх завірену копію);

- документ про відношення до військового обов’язку (військовий квиток або посвідчення про приписку), (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- ідентифікаційний номер;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4;

- довідку про склад сім’ї та місце реєстрації;

- документ про присвоєння освітньо – кваліфікаційного рівня ”кваліфікований робітник” (для підвищення кваліфікації).

Копії завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

 4.1. Прийом до училища  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробувань.

 Запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

 5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи,  яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»  надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

 5.5. Зарахування до ДНЗ „Новоград- Волинське вище професійне училище”  здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 5.7. Зарахування до училища за рахунок видатків, передбачених Бюджетним кодексом України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального  замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного або регіонального замовлення на прийом з окремих професій училище  може проводити додатковий прийом, у терміни визначені  Міністерством освіти і науки України.

 6.2. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що приймальною комісією складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання в ДНЗ „Новоград- Волинське вище професійне училище” на  2018 календарний  рік здійснюється управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України.

 

Правила прийому до ДНЗ „Новоград-Волинське вище професійне училище” затверджені наказом по училищу № 24 від 23.01.2018 р.

Обговорено та прийнято педагогічною радою, протокол №  3  від 11.01.2018 р.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz

 • Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний хостинг uCoz